Leasing pracowniczy

Skutecznie realizujemy oczekiwania pracodawców i zatrudniamy najlepszych pracowników w Twojej branży. Odpowiadamy na potrzeby naszych klientów szybko i kompleksowo. 

Leasing pracowniczy to forma wypożyczenia pracowników przez jednego pracodawcę innemu na określony czas albo do realizacji określonego zadania. Stwarza to możliwość dynamicznego reagowania na zmieniające się potrzeby kadrowe Twojej firmy – wzrost produkcji, realizację dużego zamówienia lub sezonowość działalności.

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami!