Pozyskiwanie funduszy i dotacji

Skutecznie pozyskamy środki unijne i rządowe na realizację inwestycji w przedsiębiorstwie, subwencje pomocowe i inne

Doradztwo strategiczne

Z sukcesem pomagamy w realizacji przedsięwzięć – jesteśmy z Wami od początku do końca

Restrukturyzacja

Poprawiamy pozycję rynkową Twojej firmy i zwiększamy jej efektywność, przez co osiągasz planowane zyski i zaoszczędzasz czas

Wsparcie rolnictwa

Jesteś rolnikiem? Razem opracujemy pomysł na lepszą przyszłość

Zawodowy pośrednik w biznesie

Rozwijamy naszych partnerów dzięki nawiązywaniu współpracy z innymi firmami i instytucjami

Marketing

Zwiększamy rozpoznawalność Twojej firmy,  poznajemy i rozumiemy klienta, co pozwoli zwiększyć zyski

Leasing pracowniczy

Udostępnimy pracowników i zapewnimy kompleksowe wsparcie kadrowe Twojej firmie

Opracowania planistyczne

Efektywnie kształtujemy przestrzeń sporządzając różnego rodzaju dokumenty planistyczne

Efektywna elektryfikacja

Optymalizacja zużycia energii, większa efektywność i brak emisji CO2 – kiedyś na horyzoncie, dziś na wyciągnięcie ręki

Zadbajmy o Twój biznes

Ogromne doświadczenie naszej firmy idące w parze z zaangażowaniem w innowacyjne przedsięwzięcia, stała maksymalizacja jakości świadczonych usług oraz działania wykwalifikowanego zespołu pracującego przy projekcie pozwolą osiągnąć sukces Twojej firmie !

Lat w biznesie
Projektów